loader
loader
logo
MENÚ
CA

Qui som / Gerson Simarro López

Gerson Simarro López

Gerson Simarro López

Advocat

Formulari de contacte

AVÍS LEGAL

CONDICIONS D'ÚS

Introducció
Pablo Simarro Dorado, Advocat Col·legiat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida, dirigeix el despatx professional de serveis jurídics Pau Simarro Advocats, amb domicili a Rambla de Ferran 2, 5é B, 25007 Lleida, telèfon 973 254 774, i correu electrònic despatx@simarroadvocats.com.
L'usuari d'aquest espai web accepta fer-ne ús sota la seva responsabilitat, acceptant les condicions següents, les quals ha de llegir detingudament.

Condicions Generals.
La informació que apareix a la pàgina web no pretén ser, de cap manera, un servei d'assessoria legal, de manera que podria ser que aquesta informació no fos absolutament fidel a l'actualitat legislativa ni jurisprudencial.
El fet que l'usuari accedeixi a la informació que apareix a la web no pot ser entesa, en cap cas, com una relació contractual, ni de cap altre tipus, que vinculi a Pau Simarro Advocats amb el mateix.
Pau Simarro Advocats no es responsabilitzarà  de la informació que continguin els enllaços que apareguin a la pàgina web oficial, pel fet que els mateixos poden conduir a llocs web sobre els quals Pau Simarro Advocats no pot controlar ni fer-se càrrec d'ells, per la qual cosa s'han d'entendre com a merament informatius. Així­ doncs, en accedir-hi, l'usuari accepta fer-ho sota la seva responsabilitat.
Pau Simarro Advocats no respondrà  pels danys que puguin sorgir en l'equip informàtic de l'usuari pel fet d'utilitzar la pàgina web o d'accedir als enllaços que hi apareixen, degut a que no pot garantir que la pàgina web estigui completament lliure de programaris maliciosos que puguin resultar nocius per al seu equip, i molt menys pel que fa a les pàgines web a les quals condueixen els enllaços que apareixen a la present.
Pau Simarro Advocats es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d'us en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web.
Als efectes de les presents Condicions d'ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'usuari i Pau Simarro Advocats, els interessats podran dirigir-se a despatx@simarroadvocats.com.


Propietat intel·lectual i industrial.
Pau Simarro Advocats es reserva tots els drets en matèria de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut, imatges, logos, marques o similars que apareguin en aquesta pàgina web. De manera que queda totalment prohibit a l'usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar, i explotar de qualsevol manera els continguts apareguts en la pàgina web sense haver obtingut l'autorització de Pau Simarro Advocats.


POLÍTICA DE PRIVACITAT
Pau Simarro Advocats tractarà  les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti utilitzant els formularis d'aquesta pàgina web o per mitjà  de les adreces de correu electrònic que hi apareixen. Les dades personals dels usuaris seran incloses en un Registre d'activitats de tractament, gestionat per aquest despatx.
Pau Simarro Advocats es compromet a tractar i custodiar amb absoluta confidencialitat les dades que l'usuari faciliti a través d'aquesta pàgina web, en compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En aquest despatx s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones fí­siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, això­ com per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.Les persones interessades tenen dret a ser informades sobre les següents circumstàncies relatives al tractament de les seves dades:
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Pau Simarro Advocats.
Adreça: Rambla Ferran, 2, 5é-B. 25007 Lleida.
Telèfon: 973 254 774
Adreça electrònica: despatx@simarroadvocats.com


Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
La informació que ens faciliten les persones interessades és tractada amb la finalitat de gestionar la relació amb Pau Simarro Advocats, per a utilitzar la seva informació com a punt de contacte amb nosaltres i per a l'enviament d'informació o d'esdeveniments promoguts per aquest despatx d'advocats.

Les dades personals dels interessats no són objecte de decisions automatitzades i tampoc són utilitzades per a l'elaboració d'un perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides i mentre no se'n procedeixi a la cancel·lació definitiva, seran conservades de forma bloquejada.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació per al tractament ús l'interés legí­tim de Pau Simarro Advocats en mantenir la relació existent amb el client i, en el seu cas, el seu consentiment. D'aquesta forma, Pau Simarro Advocats recollirà  i tractarà  les dades dels seus clients mentre la relació segueixi vigent i, si és el cas, mentre l'usuari no revoqui el consentiment que ha prestat per al tractament de les seves dades.

Si encara no heu prestat expressament el vostre consentiment, ho podeu fer a través del següent formulari: formulari per a prestar el consentiment
De la mateixa manera, en el cas que l'usuari desitgi retirar el seu consentiment prestat, trobarà  també un formulari a la seva disposició: formulari per a retirar el consentiment prestat

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades personals que Pau Simarro Advocats està tractant no seran comunicades a tercers destinataris ni seran objecte de transferències internacionals, excepte en aquells casos en qué sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació amb aquesta despatx o amb prèvia autorització per part de l'usuari.

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Pau Simarro Advocats estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així­ com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstúncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Pau Simarro Advocats deixarà  de tractar les dades, tret de motius legí­tims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a que aquests siguin transmesos a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?
Podeu exercir els vostres drets complimentant i enviant a despatx@simarroadvocats.com el formulari corresponent al dret que voleu exercitar:

Formulari del Dret d'accés
Formulari del Dret de rectificació
Formulari del Dret de supressió
Formulari del Dret d'oposició
Formulari del Dret a la portabilitat
Formulari del Dret a la limitacióD'altra banda, si considereu que els vostres drets no s'han atés adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'agència Espanyola de Protecció de Dades.


POLÍTICA DE COOKIES

S'informa a l'usuari de que aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars. Una cookie ús un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador dels usuaris. Les cookies permeten, entre altres coses, obtenir informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris o dels seus dispositius. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra pàgina web i permet controlar quines pàgines troben útils els nostres usuaris i quines no.
Les cookies resulten essencials per al funcionament d'internet, ja que aporten molts avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i la usabilitat del nostre lloc web. S'ha de tenir present que les cookies en cap cas poden malmetre els equips de les persones que visiten el nostre web.
Existeixen dos tipus de cookies:
Cookies de sessió: es tracta de cookies temporals que romanen a l'arxiu de cookies del navegador fins que s'abandona la pàgina web, de forma que en cap cas queda registrada en el disc dur dels usuaris. A través d'aquestes cookies es pot obtenir informació relacionada amb les pautes de trànsit al lloc web.
Cookies permanents: s'emmagatzemen al disc dur i el web les llegeix cada cop que l'usuari fa una nova visita. Aquestes cookies tenen una data d'expiració determinada, després de la qual deixaran de funcionar.
Molts navegadors permeten activar una opció de navegació privada mitjançant la qual les cookies s'esborren sempre després de la vostra visita. Depenent de cada navegador, aquesta navegació privada pot tenir diferents noms.
Quan accediu al nostre lloc web se us ofereix l'oportunitat d'acceptar la nostra política de cookies, l'acceptació de les quals és necessària per a la navegació dins de la nostra pàgina web.