Serveis

Dret administratiu

Al·legacions i recursos en via administrativa.

Recursos contenciosos administratius.

Expropiació forçosa.

Dret urbanístic.

Defensa en procediments judicials seguits davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Assessorament preventiu.  

Rambla Ferran, 2, 5º B - 25007 LLEIDA Tel. 973 254 774 despatx@simarroadvocats.com Veure mapa