Serveis

Dret civil

Contractació en l’àmbit civil.

Dret immobiliari i drets reals.

Successions.

Reclamacions de responsabilitat contractual i extracontractual.

Arrendaments urbans i contractes de conreu.

Dret de família.

Comunitats de propietaris.

Defensa en procediments judicials seguits davant la jurisdicció civil.

Assessorament preventiu.

Rambla Ferran, 2, 5º B - 25007 LLEIDA Tel. 973 254 774 despatx@simarroadvocats.com Veure mapa