Serveis

Dret mercantil

Contractació en l’àmbit mercantil.

Constitució de societats.

Operacions societàries.

Fusions, escissions, bescanvis de valors i aportacions d’actius.

Concursal i segona oportunitat.

Propietat intel·lectual i industrial.

Defensa en procediments judicials seguits davant la jurisdicció mercantil.

Assessorament preventiu.

Rambla Ferran, 2, 5º B - 25007 LLEIDA Tel. 973 254 774 despatx@simarroadvocats.com Veure mapa