Serveis

Dret laboral

Contractació en l’àmbit laboral.

Fulles de salari.

Tramitació d’altes i baixes d’empresa i treballadors.

Expedients de regulació d’ocupació.

Defensa de expedientes davant la Inspecció de Treball, INSS i Tresoreria General de la Seguretat Social.

Expedients de incapacitat.

Defensa en procediments judicials seguits davant la jurisdicció social.

Assessorament preventiu.

Rambla Ferran, 2, 5º B - 25007 LLEIDA Tel. 973 254 774 despatx@simarroadvocats.com Veure mapa